Video

Maak kennis met

Hannah van der Leij

Met 10 jaar ervaring in de begeleiding van innovatieve projecten in de bouw- en energiesector is Hannah van der Leij ervaren in het sturen van projecten op het gebied van duurzaamheid.

Na haar studie Civiele Techniek (TU Delft) werkte ze als adviseur op het gebied van energie, comfort en duurzaam bouwen. Onder andere aan de universiteit van Barcelona en Stanford University volgde zij aanvullende opleidingen over multidisciplinair ontwerpen en bouwen. Na een carrière bij enkele ingenieursbureaus maakte zij de overstap naar een innovatief bouwbedrijf als ontwikkelaar van duurzame gebouwen, gericht op Design, Build & Maintain projecten. Als één van de eerste BREEAM-NL Experts integreerde zij deze duurzaamheidmethode in het bouwproces.
Sinds 2009 is Hannah zelfstandig ondernemer en heeft zij zich verder verdiept én gespecialiseerd in het praktisch toepassen van duurzame methoden en technieken in de bouwsector. Haar kennis van en ervaring met de methoden Greencalc, GPR, EPA-U /Energielabel en BREEAM-NL maken haar tot een echte ‘multi-tool expert’.
                                         icon-breeam  icon-gpr  icon-epa-u

Certificering

  • BREEAM-NL Nieuwbouw Assessor en Expert
  • BREEAM-NL In-Use Assessor en Expert
  • EPA-U adviseur
  • Prince2 Practitioner
  • VDC Certificate Program (Virtual Design & Construct)

Bouwen is mensenwerk. Om resultaten te behalen die (zowel inhoudelijk als financieel) overtuigen én duurzaam zijn is het van groot belang op de juiste wijze projectmanagement te voeren. Build2Live hanteert een aanpak waarmee deze resultaten behaald worden:

Projectmanagement

Quickscan

Een snelle, doelgerichte analyse van het haalbare duurzaamheidsniveau in de nieuwe situatie.

Programma van eisen

Een succesvol project vindt zijn basis in een goed PvE. Build2Live vertaalt uw duurzaamheidsambities naar concrete eisen. Praktisch en constructief.

Haalbaarheidsstudie

Om helder te krijgen of uw ambitie te realiseren is onderzoeken wij de technische en financiële mogelijkheden. We doen dit in de vorm van een projectplan, waarin het beoogde resultaat wordt gedefinieerd, aangevuld met advies over de wijze waarop dit resultaat behaald kan worden, de benodigde kosten, planning en mogelijke risico’s.

Concepten

Wilt u kiezen wat u wilt laten ontwikkelen en op welke wijze? Build2Live stelt enkele concepten voor u op waarmee u helder inzicht krijgt het pakket of de weg die voor u het meest interessant is. Elk concept is inclusief investering, terugverdientijd en concrete besparing.

Implementatie/ begeleiding

Op basis van een goed PvE kan uw project doelgericht en succesvol uitgevoerd worden. Build2Live biedt betrouwbare begeleiding, waardoor u zich kunt blijven richten op uw eigen bedrijfsvoering. Wij zorgen voor voortdurende toetsing van de doelstellingen en bewaken het proces op het gebied van tijd (planning), kosten, risico’s en kwaliteit.

Specialisme


Verduurzamen van bestaand vastgoed

Bij het verbeteren of veranderen van bestaande gebouwen zijn substantiële besparingen op beheerskosten vaak het uitgangspunt. Omdat er vaak restricties zijn is kan een ogenschijnlijk eenvoudige ambitie al snel complex worden. Build2Live helpt u om de juiste mix van besparingsmaatregelen te kiezen én te realiseren. U krijgt een helder advies met mogelijke besparingen in euro’s, aangevuld met inzicht in verbeteringen van het comfort en welzijn van uw medewerkers, en andere voor u belangrijke aspecten. Vervolgens kan het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid worden.

Voor bestaande huisvesting kunt u uw ambitie concreet maken en vastleggen met BREEAM-NL, GPR Gebouw en/of EPA-U (Energielabel). Build2Live heeft ruime ervaring met deze methoden en kan u hierin goed adviseren.


Monumentale gebouwen

Een monumentaal gebouw is in wezen al duurzaam, door de lange levensduur en hoge cultuurhistorische waarde. Evengoed is er vaak veel rendement te behalen door verbeteringen door te voeren op het gebied van energieverbruik, comfort en gebruik. Hierbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de geldende restricties en de architectuur.

Build2Live kijkt naar de specifieke eigenschappen van het gebouw. Samen met een vaste architectenpartner, gespecialiseerd in monumentaal vastgoed, kunnen we een integraal duurzaam gebouw realiseren.

Voor monumentale gebouwen kunt u, naast BREEAM-NL, GPR Gebouw en/of EPA-U (Energielabel), ook werken met de DuMo methode, speciaal ontwikkeld voor monumentaal vastgoed. Build2Live heeft ruime ervaring met deze methoden en kan u hierin goed adviseren.


Ontwikkelen nieuwe gebouwen

Bij een nieuw te ontwikkelen gebouw is in feite alles mogelijk. Door al in de initiatieffase na te denken over welke duurzaamheiddoelstellingen u wilt halen en deze concreet te maken, kunt u uw wensen en eisen goed integreren in het ontwerp en gebouw. Daar heeft u gedurende het hele proces profijt van, en levert ook nog eens het meeste op.

Om een duurzaam gebouw te realiseren is integratie van alle disciplines, en het continu vooruit kijken, een must. Hiervoor wordt vaak gesproken over ‘ketenintegratie’ en ‘BIM’. Methoden die goed toegepast kunnen worden. Ik kan u vanuit mijn ervaring bij een innovatief bouwbedrijf daar goed bij helpen.

Om uw duurzaamheidambitie concreet te maken en uw plannen te kunnen toetsen, kunt u gebruik maken van verschillende methoden, zoals BREEAM-NL, LEED of GPR Gebouw. Build2Live kan u onafhankelijk advies geven welke methode het best toepasbaar is voor uw situatie en het project daar vervolgens op sturen.

Contact

 

Ik kan u helpen
uw duurzaamheidsambitie
waar te maken!

Contact

Denkt u dat een duurzame huisvesting niet te betalen is? In voor een andere kijk!?

Samen met architecten, ontwikkelaars en investeerders met hart voor de toekomst
zorg ik voor overtuigende gebouwen waar het plezierig wonen en werken is.

Oosteinde 114A, 2548 AN Den Haag info@build2live.nl Hannah van der Leij +31 – 6 50 84 99 66